کودکان کار

تیر ۱۹, ۱۴۰۳

کودکان کار اتباع مجاز، شناسنامه دار می شوند

به گزارش دارالوکاله دادمان به نقل از ایرنا، کارشناس اداره اتباع و مهاجرین خارجی گفت: برای کودکان کار اتباع مجاز اثرانگشت و شناسنامه تعریف خواهد شد […]