مهاجرت

خرداد ۲۹, ۱۴۰۳

مشکل­ گشای ایرانیان دور از وطن

امروز پیامد مهاجرت روز افزون ایرانیان به کشورهای خارجی جمعیت کثیری از هم­وطنان ساکن در کشورهای مختلف است که پیوندهای خود را با سرزمین مادری نگسسته­ اند و همچنان از لحاظ مادی و معنوی در تبادل با ایران هستند.