قانون چک

تیر ۶, ۱۴۰۳

ثبت اطلاعات سکونت در سامانه اسکان شرط صدور دسته چک

به گزارش دارالوکاله دادمان، به گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از ۱۵ تیرماه تغییراتی در صدور دسته چک‌های صیادی اعمال خواهد شد؛ متقاضیان باید […]