صادرات

تیر ۴, ۱۴۰۳

کنترل سیستمی کارت‌های بازرگانی در صادرات

به گزارش دارالوکاله دادمان به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، وزارت صنعت معدن، تجارت در راستای اجرای مصوبه شماره ۵۵۹۱۵/ت ۵۷ ۸۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ و […]