دادگاه حقوقی

تیر ۴, ۱۴۰۳

رسیدگی به دعاوی سلب حضانت اطفال و نوجوانان بدسرپرست در شعبه ۴۹ دادگاه حقوقی تهران

به گزارش دارالوکاله دادمان به نقل از وکلاپرس- شعبه ۴۹ دادگاه حقوقی تهران  از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲  به دعاوی «سلب حضانت اطفال و نوجوانان بدسرپرست» اختصاص یافته است. […]