مشاوره بازرگانی و گمرکی

خرداد ۳۰, ۱۴۰۳

مشاوره بازرگانی و گمرکی

شاید شما از آن بازرگانان مجرب و قدیمی­ ای باشید که آن دوران را که روال اداری  با کاغذ، کارُبن و لاک و مهر در گمرک، وزارت بازرگانی و بانک­ها پیش می­رفت به خاطر بیاورید و امروز در ملغمه­ ای که سامانه­ ها و سیستم ­های گوناگون ایجاد کرده ­اند، افسوس روزگار اصیل گذشته را بخورید و کلافه شده باشید.