اطلاعات روزمره حقوقی

اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۳

وکالت در پرونده های دیوان عدالت اداری

  اصل ۱۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر کرده است: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا […]