درباره ما

دفتر وکالت دادمان با بهره گیری از تخصص دانشگاهی و تجارب کاری حقوقدانان و وکلای پایه یک دادگستری، آمادگی خود را برای ارايه طیف وسیعی از خدمات حقوقی اعلام می دارد.
دفتر حقوقی دادمان خدمات تخصصی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی زمینه های زیر ارایه می نماید: امور قراردادهای داخلی و بین المللی
پیمانکاری
حقوق شرکتها
حقوق ثبت و امور حسبی
اراضی و املاک
حقوق مالیکت فکری
حقوق پزشکی
امور کنسولی
داوری و سازش
کار و تامین اجتماعی

مائده عرفانی

وکیل پایه یک دادگستری

دکترای حقوق عمومی - دانشگاه شهید بهشتی

+989126490173


هدی عمید

وکیل پایه یک دادگستری

کارشناس ارشد حقوق بین الملل - دانشگاه شفیلد انگلستان

+989122179116


سوده موسوی بلده

وکیل پایه یک دادگستری

کارشناس حقوق قضایی - دانشگاه شهید بهشتی

+989126151629


عطیه باباخانی

وکیل پایه یک دادگستری

کارشناس ارشد حقوق بین الملل - دانشگاه علامه طباطبایی