دفتر وکالت دادمان با توجه به تنوع تخصص و تجارب وکلای خود، آمادگی قبول وکالت در طیف وسیعی از دعاوی را دارد

دعاوی ملکی

قبول وکالت در دعاوی ثبتی، ملکی، اراضی، منابع طبیعی، شهرداری،کمیسیون ماده 100، زمین شهری، روابط موجر و مستاجر و سایر دعاوی مربوط به اموال غیر منقول ، و مشاوره حقوقی در خصوص رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق، رفع مزاحمت، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به فک رهن، ابطال سند، ابطال قرارداد و دیگر توسط وکلای ملکی

وصول مطالبات

پذیرش وکالت جهت طرح کلیه دعاوی حقوقی وکیفری با خواسته وصول طلب مشتمل بر: مطالبه وجه اسناد تجاری (چک – سفته – برات – ضمانت نامه های بانکی، رسید عادی، فاکتور فروش، قبض انبار، بارنامه ). مطالبه اوراق بهادار( سهام ، اوراق مشارکت و ...) اسناد عادی و دست نوشته‌ها ،درخواست صدور اجرائیه ثبتی و ممنوعیت خروج بدهکار از کشور،توقیف اموال و دارائیهای صادر کننده چک بلامحل (تأمین خواسته)،طرح و دفاع از دعوای ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجاری

دعاوی خانواگی

دعاوی مربوط به درخواست طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش ، مهریه ، نفقه زوجه و ترک انفاق ، تمکین ، حضانت طفل و سلب آن ، فسخ نکاح ، اثبات زوجیت، نفی زوجیت، الزام به تنظیم سندرسمی ازدواج و ثبت آن، تجویز ازدواج مجدد، مطالبه و استرداد هدایای نامزدی و سایر دعاوی خانوادگی

دعاوی کیفری

کلیه جرایم علیه اموال از قبیل سرقت ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، تخریب صدور چک بلامحل و سایر جرایم مالی
جرایم علیه اشخاص از قبیل قتل ، ضرب و جرح ، تجاوز به عنف و سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیثیت اشخاص
جرایم علیه خانواده از قبیل ­ ترک انفاق ، عدم ثبت نکاح و سایر جرایم مرتبط
و سایر دعاوی جزایی و به طور کلی دعاوی در صلاحیت دادسرا و محکمه جزایی
اقامه دعوای کیفری (درخواست مجازات) علیه صادر کننده چک بلامحل و جلب متهم
جلب متهم صدور چک بلامحل و حسب مورد ورود به مخفیگاه متهم جهت جلب

قراردادهای داخلی و بین المللی

شرکت در مذاکرات قراردادی
تهیه و تنظیم پیش نویس قراردادها
اصلاح و بازبینی قراردادها
قبول داوری در اختلافات قراردادی

امور حسبی

دعاوی مربوط به صدور حکم حجر
درخواست مهر و موم و تحریر ترکه
تقسیم ترکه
صدور گواهی حصر وراثت
قیمومت و سرپرستی