سرمایه‎‌گذاری در حوزه استارت‌آ‍‍پ‌ها و فینکت‌ها در جهان به سرعت در حال گسترش است و ایران هم از این روند جهانی استثنا نیست.
چه شما استارت‌آپی باشید که به دنبال جذب سرمایه و گسترش تجارتتان هستید و چه شرکت شما شتاب‌دهنده ای باشد که در ‍پی سرمایه‌گذاری در یک استارت‌آ‍‍پ‌ و شراکت در جهت پیشبرد اهداف مشترک است، دفتر حقوقی دادمان می تواند دانش به روز و تجربه مشاوران و وکلایش را در اختیار شما ب‍گذارد.
زمانی که شما با مشاوران حقوقی ما مشورت کنید قادر خواهید بود نقاطی را که در آینده ممکن است مساله‌ساز باشند، شناسایی و پیش از آنکه تبدیل به مشکل شده و تبعات حقوقی و مالی برای شما داشته باشند از آن جلوگیری کنید.

نیازهای حقوقی شما :
اکثر کسب و کارهای کوچک نیاز دارند قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را بشناسند و بدانند سیستم حقوقی چه حمایتی از آنها می‌کند ، چه چیزی را از آنها دریغ می‌کند، نقاط ابهام کجا هستند و چه ریسک‌هایی آنها را تهدید می کند.

وکلا همیشه خبر بد ندارند،
ما می‌خواهیم عضوی از تیم شما و در کنار شما باشیم.


خدمات حقوقی ما برای شما:
‌ ۱. ارائه اطلاعات کلی حقوقی در خصوص ساختار حقوق تجارت در ایران
۲. آمادگی جهت مذاکرات قراردادی
۲. ارائه توصیه‌های حقوقی در خصوص نحوه شراکت، قرارداد شرکا، تاسیس شرکت
۳. تنظیم، مطالعه و بررسی قراردادهای تجاری،سرمایه‌گذاری،مشارکت و ...
۴. ارائه اطلاعات در خصوص مدیریت شرکت، مسئولیت مدیران، قرارداد کار، قرارداد اجاره و ...
۵. ثبت شرکت‌ها و تنظیم اسناد لازم از جمله اساسنامه مناسب با فعالیت شرکت و ثبت صورتجلسات تغییر
۵. آشنایی با قوانین تجارت الکترونیک و جرائم اینترنتی
۶. ثبت ایده و طرح و علامت