مشاوره حقوقی در روشهای نوین باروی

ناباروری از جمله مواردی است که در زندگی مشترک موجبات رنجش خاطر زوج ها را رقم می‌زند. از این رو پزشکان کوشیده اند تا با ابداع روش‌هایی نوین، این نگرانی‌ها را به حداقل برسانند و بذر امید در دل زوج های نابارور بکارند در صورتیکه شرایط برای لقاح طبیعی فراهم نباشد، فن آوری‌های کمک باروری به کار گرفته می شود تا به زوجین کمک نماید از نعمت وجود فرزند برخوردار شوند. متداولترین این شیوه ها عبارتند از اهدای تخمک،اهدای اسپرم،رحم جایگزین،اهدای جنین.
در این میان دو شیوه اصلی نیاز به مشاوره حقوقی دارند که حائز اهمیت بسیاری است.
1- رحم جایگزین روشی است که طی آن بانوی صاحب رحم، جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل می‌کند و بر مبنای توافقی که از قبل صورت گرفته است، تعهد می نماید که پس از طی دوران بارداری و زایمان، نوزاد حاصل را به زوجین نابارور تحویل دهد. استفاده از رحم جایگزین پدیده‌ای است که در اثر توافق اراده‌ها بوجود می‌آید و اراده انتقال دهنده و انتفال گیرنده نقش محوری دارد.
2- در اهدای جنین با استفاده از اسپرم و تخمك یك زوج شرعی لقاح خارج رحمی انجام شود و سپس جنین حاصل به رحم زوج متقاضی درمان ناباروری منتقل شود
در نظام حقوقی ایران، قانونی در مورد رحم جایگزین و ماهیت آن به تصویب نرسیده است و به همین دلیل مشکلات متعددی میتواند پدر و مادر طبیعی را درگیر نماید. از همین رو برای تعیین وضعیت حقوقی آن نیاز به قراردادهایی بسیار محکم است که تمام زوایای حقوقی در آن دیده شده باشد تا بتوان از مشکلات بعدی جلوگیری نمود.در خصوص اهدای جنین نیز قانون زوجین متقاضی را ملزم به ثبت دادخواست و گرفتن مجوز دریافت جنین نموده است.
دفتر حقوقی دادمان با استفاده از تخصص ویژه وکلای خود در این زمینه خدمات منحصر به فردی را در زمینه های ذیل ارایه می‌نماید:
• شرکت در مذاکرات قراردادی رحم اجاره ای
• انعقاد قراردادهای رحم جایگزین
• ثبت قراردادهای رحم جایگزین
• مشاوره تخصصی و راهنمایی زوجین در ارتباط با جنبه های حقوقی رحم جایگزین
• طرح دعوی اهدای جنین در دادگاه