دپارتمان حقوق پزشکی

دفتر حقوقی دادمان سالیان متمادی است که در امر حقوق پزشکی و ارایه ی خدمات به اشخاص و همچنین پزشکان کشور پیشرو بوده است. با توجه به تنوع حوزه‌های پزشکی و به تبع آن رشد روز افزون قوانین پزشکی و دعاوی ناشی از آن، نیاز به وجود مشاوران حقوقی و وکلای متخصص در این زمینه به وضوح احساس می‌گردد. این دفتر با به کارگیری دانش وکلای خبره خود، تیمی متخصص را گرد هم آورده تا بتواند خدمات ویژه‌ای را در زمینه حقوق پزشکی به اشخاص، مراکز درمانی و اعضای محترم جامعه پزشکی ارائه کند.
این دعاوی طیف وسیعی از دعاوی شامل دعاوی مدنی و دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی، جرایم پزشکی، تخلفات انتظامی پزشکان را در بر میگیرد.
تخلفات جزایی و انتظامی پزشکان دو مفهوم متمایز بوده و از جهات عدیده ای با یکدیگر تفاوت دارند؛ خطای انتظامی نقض تکالیفی است که به موجب مقررات صنفی وضع شده است، در حالی که جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب می یابد.
مهمترین تخلفات پزشکان و آثار آن :
1. سهل انگاری درانجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی ، شرعی و قانونی
2. . افشا نمودن اسرار و نوع بیماری
3. . انجام اعمال خلاف شئون پزشکی
4. . جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده
5. فریفتن بیمار
مهمترین جرایم ناشی از اعمال پزشکی:
در این نوع جرایم علاوه بر شخصیت مرتکب که به حرفه پزشکی اشتغال دارد، فعل زیانبار باید یک عمل پزشکی و درمانی تلقی شود برخی از مهمترین جرایم ناشی از اعمال پزشکی عبارتند از:
1. ارتکاب قتل عمد،
2. صدمات بدنی و قتل ترحم آمیز
3. سقط جنین
4. ارائه گواهی خلاف واقع قبل  قبل از ازدواج
5. عدم درمان به موقع بیمار
6. خودداری از کمک به مصدومان
7. ربودن یا مخفی کردن اپن طفل تازه متولد شده
حال برای شکایت چه اقدامی می‌توان کرد؟ به چه نهادهایی می توان مراجعه کرد؟ نتیجه چه خواهد بود؟
دفتر وکالت دادمان با تجارب گوناگون خود و حضور در دادگاه ها و دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی و همچنین سازمان نظام پزشکی آماده مشورت تخصصی و حضور در مراجع قانونی می باشد.